Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Bài viết này được bảo vệ bằng mật khẩu. Nhập mật khẩu để xem bình luận.