Tác giả: Lãnh Dạ Nguyệt

Thể loại: ngôn tình, xuyên không, viễn tưởng

#Văn án#

# giới thiệu#

(¯`’•.¸Chương 1¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 2¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 3¸.•’´¯)

(¯`’•.¸chương 4¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 5¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 6.•’´¯)

(¯`’•.¸chương 7¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 8¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 9¸.•’´¯)

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ Dạ Nguyệt :¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)

(¯`’•.¸chương 10¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 11¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 12¸.•’´¯)

(¯`’•.¸chương 13¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 14¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 15¸.•’´¯)

(¯`’•.¸chương 16¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 17¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 18¸.•’´¯)

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ Dạ Nguyệt :¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)

(¯`’•.¸chương 19¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 20¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 21¸.•’´¯)

(¯`’•.¸chương 22¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 23¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 24¸.•’´¯)

(¯`’•.¸chương 25¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 26¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 27¸.•’´¯)

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ Dạ Nguyệt :¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)

(¯`’•.¸chương 28¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 29¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 30¸.•’´¯)

(¯`’•.¸chương 31¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 32¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 33¸.•’´¯)

(¯`’•.¸chương 34¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 35¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 36¸.•’´¯)

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ Dạ Nguyệt :¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)

(¯`’•.¸chương 37¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 38¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 39¸.•’´¯)

(¯`’•.¸chương 40¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 41¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 42¸.•’´¯)

(¯`’•.¸chương 43¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 44¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 45¸.•’´¯)

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ Dạ Nguyệt:¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)

(¯`’•.¸chương 46¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 47¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 48¸.•’´¯)

(¯`’•.¸chương 49¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 50¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 51¸.•’´¯)

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ Dạ Nguyệt :¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)

(¯`’•.¸chương 52¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 53¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 54¸.•’´¯)

(¯`’•.¸chương 55¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 56¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 57.•’´¯)

(¯`’•.¸chương 58¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 59¸.•’´¯) * (¯`’•.¸chương 60¸.•’´¯)

Advertisements

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s